Projekt " Útulok"
Dňa 26. 03. 2008 podala Obec Makov na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Žiadosťť  o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb pod názvom projektu „Dobudovanie  útulku a strediska osobnej hygieny a resocializačného centra pre sociálne odkázaných obyvateľov obce.“ Celý článok
Sample ImageSample Image