Bankomat SLSP

Súèasťou služieb v obci Makov je aj bankomat Slovenskej sporite¾ne, a.s. Umiestnený je v budove Domu Kultúry v centre obce. V prevádzke je nonstop každý deò celých 24 hodín.

Umožňuje klientom Slovenskej sporiteľne, a.s. vykonávať tieto služby:
- uskutočniť výber hotovosti
- zobraziť zostatok na účte
- dobiť kredit na mobile
- vykonať  bezhotovostný prevod zo svojho účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s. na akýkoľvek účet v ktoromkoľvek peňažnom ústave v rámci Slovenskej republikyKlientom ostatných slovenských ako i zahraničných peňažných ústavov umožňuje vykonať:
- výber hotovosti v eurách
Bankomat Dear fellow citizens, owenrs of realties, turists, travellers on international road I/18 Žilina – Olomouc,
one of the services in village Makov is cash dispenser  of Slovenská sporiteľňa, a.s.
The cash dispenser is in Cultural house in centre of  the village. It works non-stop daily.Clients of bank Slovenska sporiteľňa, a.s. can do thehe services:
- withdrawing in cash
- representing balance of account
- rechargeing credit of mobilphone
- doing cashless transfer from your account in Slovenska sporiteľňa , a.s. to another account in any bank in scope the Slovak republick. Clients of other Slovak or foreign banks can do this service:
- withdrawing in cash in euro