Lipy u Beloni
Lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.

počet drevín: 2
ochranné pásmo: kruh o polomere 10m okolo každého jedinca
Lokalizácia: Makov, časť Čierne, v osade u Beloni.  
zápis do štátneho zoznamu: Uznesením rady ONV v Čadci  č. 184/1975,
                                               vyhlásený ako CHPV pod č. 83, a VZN KÚ v Žiline č. 5/1996..

Dva vzácne jedince líp, veľmi dobre zachované, vek okolo 300 rokov.
Taxačné údaje:


Lipa 1 (pri plote, je hrubšia)
Výška 22 m.
Obvod kmeňa 470 cm.
Vek do 300 rokov.

Lipa 2 (tenšia)
Výška 22 m.
Obvod kmeňa 307 cm.
Vek do 250 rokov.
 
Spoločenská hodnota stromov:


Lipa 1:
Základná hodnota stromu (vyhl. 24/2003Z. z.) ...........100.000,- Sk
Prirážkový index: poškodenie v rozpätí 26 - 60 %...........0,6
                               dlhoveká drevina  .............................1,2
                               CHKO   .............................................1,5
                               chránený strom   ...............................3,0
                        _________________________________
                              súčin príražkových indexov................3,24

Spoločenská hodnota stromu 100 000 x 3,24 = 324 800,- Sk.

Lipa 2:
Základná hodnota stromu (vyhl. 24/2003Z. z.) ...........64.000,- Sk
Prirážkový index: poškodenie v rozpätí 26 - 60 %...........0,6
                               dlhoveká drevina  .............................1,2
                               CHKO   .............................................1,5
                               chránený strom   ...............................3,0
                        _________________________________
                              súčin príražkových indexov................3,24

Spoločenská hodnota stromu 64 000 x 3,24 = 207 360,- Sk.

 

 

Lipa malolistá (Tilia cordata MILLER)

 Opis: Spravidla veľmi pekný, statný listnatý strom s opadavými listami, vysoký asi 30m alebo vyšší, s pologuľovitou, košatou, nepravidelne tvarovanou korunou.

Kôra mladých jedincov je nenápadne hladká a sivá, u starších stromov viac hnedosivá a členená na rôzne široké, pozdĺžne prebiehajúce brázdy a lišty.

Konáre sú strmo vzpriamené, len u starých stromov ohnuté a sklonené k zemi. Výhonky sú aspoň v hornej časti hnedastočervené, so svetlejšími lenticelami, holé alebo riedko chlpaté. Púčiky majú 2 nerovnako veľké šupiny, sú vajcovité, hladké, lesklo červenohnedé.

Listy sú striedavé, s okrúhlastou, veľmi krátko, ale výrazne končistou čepeľou, na báze srdcovito vykrojenou a mierne asymetrickou, nie však ako u bresta. Listy sú o niečo širšie ako dlhšie, asi 6 x 5 cm veľké, s pravidelne pílkovitým okrajom, na vrchnej strane tmavozelené, na spodnej modrozelené, v pazuchách žíl s chumáčikmi hrdzavohnedých chlpov. Okraj listou je nadvihnutý.

Kvety vyrastajú po 4-12 vo visiacich, na všetky strany odstávajúcich vrcholíkov. Kalich a koruna sú belavé.

Oriešok je guľatý, len asi 6 mm veľký, holý, bez vystupujúcich rebier.

Stanovište: Rastie pomerne rozrastú v teplých dubovo-hrabových lesoch, najmä na čerstvých hlbších pôdach.

Rozšírenie: V Európe rozšírený strom