Duby na Trojačke
Druh:  Dub zimný
           Quercus petraea (Matt.) Liebl

Počet jedincov: 3.
Lokalizácia: Makov, časť Trojačka, pri št. ceste I/18.
Zápis stromov do štátneho zoznamu na základe Uznesenia rady ONV v Čadci č. 184/1975 zo dňa 19. 9. 1975 v kategórii CHPV.
Dôvodom ich osobitnej ochrany (hlava III. zákona) je ich mimoriadny kultúrny, vedecký, krajinotvorný a estetický význam.
 Sample ImageSample Image 
Taxačné údaje:

a) - dub zimný  (strom č. 2 št. zoznamu    -  prvý zo smeru od Makova)
Výška: 18m
Obvod kmeňa: 230 cm
Vek: do 150 rokov (odhad)

b) - dub zimný (strom č. 4 št. zoznamu   – druhý zo smeru od Makova)
Výška: 20 m
Obvod kmeňa: 190
Vek: do 100 rokov (odhad)

c) - dub zimný (strom č. 5 št. zoznamu     - tretí zo smeru od Makova)
 Výška:  19 m
Obvod kmeňa:  170 cm
  Vek: do  100 rokov
Spoločenská hodnota chránených stromov je spolu 17804,6 €
Strom č. 2) štátneho zoznamu:
-         základná hodnota stromu na základe obvodu stromu meraného vo výške 1,3 m nad zemou je 1692,9 € (časť B vyhl. MŽP SR č. 24/2003 str. 343)
-         prirážkový index  b)  0,6  (stredné poškodenie stromu  26 – 60 %)
-         prirážkový index  e)  1,1   (dlhoveká drevina)
-         prirážkový index  h)  1,4   (stromy rastú v stromoradí)
-         prirážkový index   i)  1,5   strom rastie v CHKO KYSUCE
-         prirážkový index   l)  3,0   chránený strom

51000 . 0,6 . 1,1 . 1,4 . 1,5 . 3,0 = 7039,1 €

Strom č. 4) štátneho zoznamu:
-         základná hodnota stromu na základe obvodu stromu meraného vo výške 1,3 m nad zemou je 1294,6 € (časť B vyhl. MŽP SR č. 24/2003 str. 343)
-         prirážkový index  b)  0,6  (stredné poškodenie stromu  26 – 60 %)
-         prirážkový index  e)  1,1   (dlhoveká drevina)
-         prirážkový index  h)  1,4   (stromy rastú v stromoradí)
-         prirážkový index   i)  1,5   strom rastie v CHKO KYSUCE
-         prirážkový index   l)  3,0   chránený strom

39000 . 0,6 . 1,1 . 1,4 . 1,5 . 3,0 = 5382,8 €
 

Dub zimný (Quercus patraea (MATT.) LIEBEL.)

 Opis: Opadavý strom, dorastajúci do výšky 40 m. koruna je pomerne vysoko klenutá a široká, u solitérov pevne uzavretá a rovnomerne olistená.

Kmeň je priamy a dobre viditeľný až do strednej časti koruny.

Konáre sú priame a strmo vystúpavé, od prvého rozkonárenia sa lúčovito rozchádzajú.

Kôra je spočiatku hladká, neskôr sivá alebo hnedosivá pokrytá jemnými brázdami a trhlinami. Výhonky sú štíhle, hnedosivé alebo sivo purpurové, holé alebo mierne osrienené. Púčiky sú šikmo vajcovité, 6-8 mm dlhé, s početnými svetlohnedými alebo červenohnedými šupinami, nakopené na koncoch konárikov.

Listy sú 8-12 cm dlhé a asi 5 cm široké, obráteno vajcovité, vpredu zaoblené a na báze klinovito zúžené, pomerne pravidelné a takmer dvojstranne symetricky rozdelená na 5-9 párov okrúhlych, nie však hlboko zarezaných lalokov. Lícna strana je matne tmavozelená, rubová strana svetlejšia. Listy sú obojstranne holé, mierne hrubé, pomerne rovné, na krátkych, iba 1-2 cm dlhých stopkách.

Žalude rastú v skupinách po 2-6, sú sediace alebo krátkostopkaté (asi 5-10 mm), dozrievajú v 1. roku. Čiašky sú 1,2-1,7 cm široké, uzatvárajú len asi ¼ žaluďa.

Stanovište: Dub zimný uprednostňuje ľahké, zväčša hrubo štrkovité a ílovité pôdy v miernych oblastiach. Je to významný lesný strom hlbších polôh hôr a pahorkatín. V nížinných a luýných lesoch ho nahrádza dub letný (Quercus robur).

Rozšírenie: Je všeobecne rozšírený v strednej a južnej Európe, miestami tvorí porasty, pestuje sa i lesnícky.

Čas kvitnutia: Máj.

Poznámky: Takmer všetky druhy dubov obsahujú v kôre veľké množstvo tanínu (trieslovina), ktorý sa už dávnejšie používal v garbiarstve. Dubové drevo patrí pre svoju hustotu, pevnosť a odolnosť k najžiadanejším ušľachtilým drevinám. Na základe svojej stavby sa zaraďuje ku kruhovito cievnatým drevinám. Veľké cievy (cievy v prvotnom dreve, zabezpečujúce transport vody) sú viditeľné voľným okom po narazení dreva.