Chránené stromy

V oblasti Javorníkov a Beskýd, kde bola tradičná valašská kolonizácia, sa uchovali staré zvyky, ktoré mali vzťah k ochrane a výsadbe stromov. Kaď sa v minulosti postavila drevenica, tak sa pri nej vysadili stromy, ktoré mali dom chrániť pred živelnými pohromami a zároveň boli meradlom aký je dom starý. Dodnes sú tieto stromy najhodnotnejšou vysokou zeleňou v krajinnom prostredí. V oblasti obce Makov boli  medzi štátom chránené stromy zaradené najvzácnejšie stromy:
                                                                           brest u Papají
                                                                           duby na Trojačke 
                                                                           lipy u Beloni
.

 Medzi stromy chránené na lokáknej úrovni patrí: jaseňová alej na Trojačke
                                                                                        lipy u  kostola
                                                                                        jasene na starej ceste u kríža 
                                                                                        lipy u Bugali.