Oznámenie o odstávke vody
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. V zmysle zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods. 1d a 7b SEVAK, a.s. oznamuje odberateľom vody, že dňa 6.5.2015, t.j. v stredu v čase od 07.00 hod. do 14.00 hod. z dôvodu prekládky vodovodného potrubia  bude prerušená dodávka pitnej vody do objektov pre obec Makov – centrum.