Zápisnica z 2. zasadania OZ /2015
ZÁPISNICA z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,konaného dňa 15. apríla 2015 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov