Poverenie - zodpovedná osoba
Poverenie zodpovedná osoba pre Vodohospodár Makov, spol.s.r.o.