VZN o poskytovaní soc. služieb v ZPS
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. /2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 60