VZN o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE Obce Makov č. .../2015 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Makov 264