Smernica 1/2015 - postup pri výbere uchádzačov na voľné pracovné miesta
Zásady upravujúce postup pri výbere uchádzačov na voľné  pracovné miesta a postup pri prijímaní vybraných uchádzačov Obec Makov