VZN o financovaní orginálnych kompetencií na úseku školstva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV č. 2/2015 o  financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva