Zmena telefónnych čísel

Upozorňujeme, že došlo k zrušeniu niektorých pevných liniek a tým k zmene telefónnych čísel zamestnancov obce Makov.

Zmena sa týka:

Úsek
  Zamestnanec 
 Nové číslo
Matrika   Mgr. Iveta Chromíková 
  0915 535 262
Dane a miestne poplatky   Bc. Stanislava Gregušová
0911 772 660
Obecná kontrolórka  Elena Trebulová
  0911 772 660
Obecná knižnica
  Helena Pajerová
  0911 772 066