Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

OPATRENIA a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany prírodného prostredia a lesov pred požiarmi  - informačný list.