Poverenie zástupcu starostu
Výkonkompetencií zástupcu starostu obce Makov.