VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti
Verejná vyhláška