Operačný plán zimnej údržby
Operačný plán zimnej údržby v katastrálnom území Obce Makov pre zimnú sezónu 2014 -2015