Príhovor starostu obce
Príhovor starostu obce na Ustanovujúcom zasadnutí  OZ dňa 12.12.2014