Schválenie zásad
Schválenie zásad na umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Makov