Významné jubileum v obci Makov
„Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú,
aby človek uvidel svoje dielo ucelené.
Potom už ostáva len jeseň života,
s jej krásami a plodmi.
S rekapituláciou toho, čo bolo.
Je zúročením a oslavou pracovitých rúk
a múdrosti strie bra vo v la soch.“
Sample  Image
 
Dňa 3. septembra oslávili 65. výročie svojej svadby naši spoluobčania, manželia p. Ľudovít Mužík a Oľga Mužíková, rod. Bugalová, bytom Makov 55. Manželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje pozemské bytie prežívať spoločne v dobrých aj zlých časoch. Ale zďaleka nie všetkým párom je dovolené osláviť aspoň zlatú svadbu, nieto železnú (kamennú). Toto šťastie majú p. Ľudovít Mužík manželka Oľga. V našej obci je toto 65. výročie svadby unikátom a k tomuto významnému jubileu manželov osobne navštívili a zablahoželali im v  mene Obce Makov Ing. Marián Masnica, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.S odstupom jubilejných 65 rokov od ich svadby sa spoločne vrátili v spomienkach  do minulosti a hrejivými slovami obohatili obzor spomienok z mladosti. Svietilo im nielen slnko lásky, ale šľahali aj blesky životných útrap a bolestí. Vzájomnou láskou, porozumením, úctou k sebe navzájom zdolali všetky prekážky a dosiahli toto krásne životné jubileum.Každé jubileum má svoje čaro a pri každom sa vyslovujú rôzne želania. My všetci manželom želáme, aby v dobrom zdraví, láske, porozumení prežili medzi nami ešte dlhé roky v spoločnom manželstve ako vzor pre nás všetkých. Nech mozaika ich života je pretkávaná iba radosťou, spokojnosťou, rodinnou pohodou a teplými lúčmi stretnutí s najdrahšími