Zlatá svadba manželov Pavlíkovcov
„Človek človeku časom by mal byť, v ktorom sa dočká všetkého, čo si prial.
 Človek človeku srdcom by mal byť, v ktorom toho nájde, koho miloval.“
Sample Image
Dňa 8. augusta slávili 50. výročie svojej svadby manželia p. Jozef Pavlík a manželka Helena, bytom Makov – Potok č. 1. Oslava zlatej svadby je významnou chvíľou, keď môžeme manželom, ktorí po spoločnom boku prežili pol storočia, zablahoželať. V mene Obce Makov manželov navštívili a zablahoželali im Ing. Marián Masnica, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.S odstupom jubilejných 50 rokov od ich svadby sa spoločne vrátili v spomienkach  do minulosti a hrejivými slovami obohatili obzor spomienok z mladosti.Každé jubileum má svoje čaro a pri každom sa vyslovujú rôzne želania. Manželom želáme, aby v dobrom zdraví, láske, porozumení prežili ešte dlhé roky v spoločnom manželstve. Nech mozaika ich života je pretkávaná radosťou, spokojnosťou, rodinnou pohodou a teplými lúčmi stretnutí s ich najdrahšími.