Zlatá svadba manželov Papajovcov
„Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia  nám – strieborné.
Pochopíme mlčky: už sa prehol deň...
Čas je čas a s časom nie sú špásy.
Čas nezastane ani v pľušti, v nečase, ani čas nemáva času nadostač.
Čas je, pravda, krajší, ak je nebo belasé, ak šteklenie slnka cíti ráno spáč.“

Všeličo môže človek v živote zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, je čas.
Sample    Image

Dňa 18. júla  2014 slávili päťdesiate výročie svojej svadby manželia p. Viktor Papaj a manželka Anna, bytom Makov 228.Pri tomto jubileu „zlatej svadby“ manželov navštívili a k ich výročiu zablahoželali v mene Obce Makov Ing. Marián Masnica, starosta obce s matrikárkou, Mgr. Ivetou Chromíkovou.Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí – hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok.
Ako to v živote každého človeka chodí, nie všetky dni sú slnečné a radostné. Prídu búrky, mrazy, vietor severák, aby skúšal silu spoločného žitia. Všetko toto manželia prekonali spolužitím v láske.Manželom prajeme ešte veľa spoločných rokov prežitých v zdraví, spokojnosti a láske,aby  ešte dlhé roky zbierali plody svojej práce obklopení láskou svojich najbližších.Nech je ich jeseň života pokojná a slnečná.