Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne

Sample Image

Obec Makov spoločne so svojou partnerskou obcou Hutisko – Solanec podala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 2013 projekt s názvom „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“. Projekt bol úspešný, a tak si naše prihraničné obce budú môcť zaobstarať hasičskú techniku pre zabezpečenie lepšej ochrany v prípade požiarov a iných katastrof. Celkový schválený rozpočet projektu pre obe strany je 540 858,16 EUR.   
V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie  na dodávku hasičského vozidla - cisternovej automobilovej striekačky s príslušenstvom.