Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov miestnej dane a poplatku k 31. 12. 2012