Rozhodnutie OPÚ

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú Makov