Oznam k pozemkovým úpravám

Obec Makov oznamuje občanom, že Obvodný pozemkový úrad v Čadci doručil dňa 11.02.2013 verejnú vyhlášku č. OBPU-107/2013 zo dňa 08.02.2013. Uvedenou verejnou vyhláškou sa zverejňuje ďalšia etapa pozemkových úprav v obci, a to všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.  V textovej podobe sú prístupné v kancelárii starostu obce. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely pozemkových úprav v k.ú. Makov.