List Obvodného pozemkového úradu v Čadci
List Obvodného pozemkového úradu v Čadci o schválení registra pôvodného stavu v katastrálnom území Makov.