V mesiaci jún oslavovali dve 90-ročné jubilantky

V mesiaci jún sa v obci Makov dožívali okrúhleho životného jubilea naše spoluobčianky p. Anna Masnicová a p. Mária Kubincová.
K 90. narodeninám ich prišli  pozdraviť a sviatočné chvíle spríjemniť i starosta obce Ing. Marián Masnica s matrikárkou Ivetou Brezinovou.
Zaželali im pokojné prežívanie staroby v kruhu svojich najbližších.

Sample ImagePani Anna Masnicová (Makov č. 32)  sa narodila 4. júna 1922 v Makove. Vydávala sa ako 17 – ročná a spolu s manželom Martinom, ktorý zomrel v roku 1980, vychovali 5 detí – Stanislava, Jolanu, Ladislava, Jaroslava a Jána. Dnes má 8 vnúčat a 8 pravnúčat.Život nemala ľahký. Popri prácach v domácnosti a na poli, pracovala ako upratovačka v základnej škole.I dnes svojou láskou a dobrým srdcom potešuje svojich blízkych a hoci jej zdravie neslúži tak ako voľakedy, nenarieka. Má radosť z každého prežitého dňa.
Do ďalších rokov života prajeme pevné zdravie, veľa lásky a spokojnosti.


Sample Image† Pani Mária Kubincová (Makov – Potok 99) sa narodila 28. júna 1922 v Makove. V roku 1938 sa vydala za Martina Kubinca, ktorý už spí vo večnosti od 02.01.1986. Porodila 9 detí, z toho vychovala 7 a dnes už žije len 6 detí. Mala 20 vnúčat a 25 pravnúčat.
Napriek vysokému veku a prežitému životu bola duševne veľmi čulá, denne sa zaujímala o tlač, správy, o členov rodiny, ako aj o dianie v obci. Niesť kríž zdravotných bolestí jej pomáhali denné modlitby svätého ruženca za nás všetkých.Na sviatok Petra – Pavla sme jej priali dožiť sa ešte veľa radosti, veľa kvitnúcich rán.
V kruhu 70 – člennej rodiny oslávila svoju 90 – tku, mala obrovskú radosť zo stretnutia so všetkými svojimi najbližšími a o pár dní žiaľ, dňa 11. júla 2012 sme sa dozvedeli smutnú správu o jej smrti. Pán Boh si ju povolal rýchlo a v tichosti a my dnes želáme už len večné odpočinutie.