Revitalizácia verejných priestranstiev centra Obce Makov

Zápis o odovzdaní staveniska