"Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania a energetickej efektívnosti školských budov"

Projekt  podporený z EURÓPSKEJ ÚNIE

 Sample Image Sample Image Sample Image

Tento projekt "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania a energetickej efektívnosti
rekonštrukciou školských budov v obci Makov“ v sume 737 640,79 € je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  vo výške 5 % z rozpočtu Obce Makov.
Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

Začiatok realizácie projektu: 08.12.2009
Skončenie realizácie projektu: 30.06.2011

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

FOTOGALÉRIA 

Sample ImageSample ImageSample ImageSample Image
Sample ImageSample ImageSample ImageSample Image
Sample ImageSample ImageSample ImageSample Image  

Záverečná informačná správa o projekte