List poslancom OZ

Druhé oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0642 Javornícky hrebeň do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu