Javornícky hrebeň

List : Druhé oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0642 Javornícky hrebeň do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu

Pozvánka na prerokovanie doplnenia zámeru na zaradenie lokality Javornícky hrebeň do národného zoznamu území európskeho významu

 Sample Image Sample Image