Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Záverečná správa - soc. úsek Tlačiť E-mail

Závereèná správa – sociálny úsek – Monika Hrtúsová (k 31. 12. 2008):

V Útulku, stredisku osobnej hygieny a resocializaènom centre obce pre sociálne odkázaných obyvate¾ov obce Makov è. 122 sa poskytovali sociálne služby (sociálne poradenstvo, poskytovanie osobnej hygieny, prístrešie, pracovná terapia, sociálna prevencia) 4 klientom – p. Stanislavovi Petríkovi, p. Vladislavovi Tomekovi, p. Milanovi Šimekovi a p. Božene Jandovej. ..celý èlánok

 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved