Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Chránené stromy Tlačiť E-mail

V oblasti Javorníkov a Beskýd, kde bola tradičná valašská kolonizácia, sa uchovali staré zvyky, ktoré mali vzťah k ochrane a výsadbe stromov. Kaď sa v minulosti postavila drevenica, tak sa pri nej vysadili stromy, ktoré mali dom chrániť pred živelnými pohromami a zároveň boli meradlom aký je dom starý. Dodnes sú tieto stromy najhodnotnejšou vysokou zeleňou v krajinnom prostredí. V oblasti obce Makov boli  medzi štátom chránené stromy zaradené najvzácnejšie stromy:
                                                                           brest u Papají
                                                                           duby na Trojačke 
                                                                           lipy u Beloni
.

 Medzi stromy chránené na lokáknej úrovni patrí: jaseňová alej na Trojačke
                                                                                        lipy u  kostola
                                                                                        jasene na starej ceste u kríža 
                                                                                        lipy u Bugali.

 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved