Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Implementácia projektu Tlačiť E-mail
Sample Image
Obce Makov a Hutisko – Solanec
implementujú projekt
„Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“,
ktorý je spolufinancovaný z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Keď bola v roku 2011 oslovená Obec Makov predstaviteľmi moravskej obce Hutisko – Solanec na vzájomnú spoluprácu pre získanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre našich dobrovoľných hasičov, nemali sme ani predstavu, aké dlhá a strasti plná cesta nás čaká pre dosiahnutie nášho vysnívaného cieľa získať novú cisternovú striekačku pre DHZ obce Makov.
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 2013, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, podala Obec Makov spoločne so svojou partnerskou obcou Hutisko – Solanec na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR projekt s názvom „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ s celkovými rozpočtovanými nákladmi vo výške 540 858,16 EUR.
Keď bola po schválení projektu podpísaná v decembri 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, plní optimizmu sme začali pracovať na príprave verejného obstarávania na dodanie cisternovej striekačky. V tej dobe nás ani nenapadlo, aké problémy môžu nastať pri jej obstarávaní. Keď sme v septembri 2014 rozbiehali už tretie verejné obstarávanie, po tom čo dve predchádzajúce boli neúspešné, naše myšlienky už začínali byť všelijaké. Našťastie sa katastrofické scenáre nenaplnili a ukázali sa ako neopodstatnené. Na konci novembra 2014 bola dokumentácia z VO odoslaná na kontrolu riadiacemu orgánu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z ktorého prišla začiatkom tohto roka kladná odpoveď. S úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní spoločnosťou THT Polička, s.r.o. bola uzatvorená kúpna zmluva na dodanie cisternovej automobilovej striekačky CAS 30 – TATRA T815-7 4x4.1 s lafetovou prúdnicou. Súčasťou cisternovej automobilovej striekačky sú prídavné zariadenia – riadiaci a kontrolný systém auta s multifunkčným displejom a osvetľovací stožiar.
 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved