Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Ponuka služieb v oblasti mediácie Tlačiť E-mail

Mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná tretia strana - mediátor - pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie ich sporu. Mediácia je dobrovoľná a tiež dôverná. Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby.

Jednou z podmienok je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore. To znamená, že pri mediácii, nie ste pasívnym účastníkom a nečakáte, ako rozhodne nejaká tretia strana, ale sami aktívne hľadáte spôsob urovnania sporu. Na rozdiel od súdneho konania sa teda nehľadá na čej strane je právo, kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda. Mediácia teda nie je ani náhradou za právnu radu. Mediátor nemôže radiť iba niektorej zo strán, lebo by tým porušil zásadu nestrannosti. Výsledkom úspešného mediačného konania je vzájomná dohoda strán, ktorá musí mať písomnú formu (§ 15 zákona č. 420/2004 Z.z.). Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

•spísaná vo forme notárskej zápisnice,
•schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

mediátor: Ing. Ladislav Škorvánek
Kontakt: 0903 808 548
         00421 433 2562
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved