Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Erb a symbolika obce
Z histórie erbu obce Tlačiť E-mail
                                                                          Výpis z kroniky:


Počas storočnej existencie samostatnej obce sa zo strany jej samosprávnych orgánov uskutočnili viaceré pokusy o prijatie vlastného znaku. Toto úsilie bolo úspešne zavŕšené pri príležitosti významného jubilea.

V roku 1994 bola v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci, ako odbornou vedecko-výskumnou a kultúrno-výchovnou organizáciou pre región Kysuce vyhlásená pre deti a občanov verejná súťaž o najlepší návrh symbolu obce.
Celý článok...
 
Heraldický register Slovenska Tlačiť E-mail

Sample Image

Heraldický register Slovenska vedený na Ministerstve vnútra SR – Odbore archívov a registratúr, podľa zákona č. 575/2001 Z. z. organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy, podľa Vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Heraldickom registri Slovenskej republiky, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie MV SR, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest a obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu predstavujúcu slávnostné potvrdenie o zapísaní erbu do Heraldického registra Slovenskej republiky a oznamuje im nasledovné:

Celý článok...
 
Vlajka obce Tlačiť E-mail


VLAJKA  obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved