Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Dobrovoľný hasičský zbor
Nová CAS 30 – TATRA T815-7 pre makovských hasičov Tlačiť E-mail
Sample Image

Obce Makov a Hutisko – Solanec
implementujú projekt
„Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“,
ktorý je spolufinancovaný z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“
 
Dobrovoľní hasiči z Makova sú prví na Slovensku
Výstižný nadpis zachytávajúci bezmála štvorročné úsilie Obce Makov a jej cezhraničného partnera obce Hutisko – Solanec. Celé sa to začalo v lete roku 2011,keď bola Obec Makov oslovená predstaviteľmi moravskej obce Hutisko – Solanec na vzájomnú spoluprácu pre získanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre našich dobrovoľných hasičov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 2013.
Celý článok...
 
Ohlasovne požiarov Tlačiť E-mail

Ohlasovne požiarov:

1.Martin Pavlík, starosta obce/Obec Makov - 0905 502 509/ 041-43 64 220

2.Viktor Židek, veliteľ DHZoMAKOV - 0915 357 806                       

3.Marian Slaninák, predseda DHZoMAKOV -0907  360 436               

4.Milan Nemec, člen DHZoMAKOV -0908 830 679

 
Obecný hasičský zbor Tlačiť E-mail

Veliteľ DHZo MAKOV                                                                                                                        
Meno a priezvisko: Viktor Židek, nar. 13. 08. 1955
Adresa bydliska Čierne č. 175, 023 56  Makov
Telefónne číslo: 0915 357 806

Strojník DHZo Makov      
                                                                                                                                      
Meno a priezvisko: František Baričák, nar. 03. 12. 1985
Adresa bydliska: Makov č. 178, 023 56  Makov
Telefónne číslo: 0918 938 036

Preventivár DHZo  Makov                                                                                                 
Meno a priezvisko: Marián Slaninák, nar. 17. 01. 1980
Adresa bydliska: Makov č. 142, 023 56  Makov
Telefónne číslo: 0907 360 436

Protipožiarna asistenčná hliadka v Makove  
                                                                
1. Marián Slaninák, Makov 142, č. tel.: 0907 360 436
2. Milan Nemec, Makov 2, č. tel.: 0908 830 679

Členovia OHZ v Makove (meno, priezvisko, telefónne číslo):


1.Marián Slaninák,  0907360436
2. Milan Kubošník ml., 0908204327
3. Vladislav Papaj, 4364621
4. Martin Nemec, 0919 314 323
5. Milan Nemec, 0908 830 679
6. Martin Papajčik,0908 241 046
7. Lukaš Janda,0902 640 926
8. Viktor Židek, 0915 357 806
9. František Baričák, 0918 938 036
10. Martin Babiš, 0949 252 910                         
11.Peter Dočár, 0904 061 256 

 

 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved