Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie pre seniorov Tlačiť E-mail

Zariadenie pre seniorov je samostatnou organizačnou jednotkou obce. Obec Makov začala Zariadenie pre seniorov prevádzkovať dňa 01.11.2005. Štatutárnym orgánom obce je starosta Ing.Marián Masnica. Zariadenie pre seniorov je jednou z dominánt obce. Nachádza sa priamo v centre obce. Adresa: Obec Makov
        Zariadenie pre seniorov
        Makov 62,  023 56 Makov

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Kontakty na zamestnancov:
         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. - sociálny pracovník
         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. -  hlavná sestra
         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. -  rozpočtár, ekonomický pracovník, mzdár
         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. -  vedúca správy vnútornej prevádzky
         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. -  kultúrna a spoločenská činnosť

Telefónne kontakty:  041/4364847, 0918109200 -  soc. pracovník                                    0907450188 - zdravotný úsek
041 4364845 - vedúca správy vnútornej prevádzky

Celý článok...
 
Voľnočasové aktivity ZPS v roku 2014 Tlačiť E-mail
23. 01. 2014 – Kultúrno – spoločenské dopoludnie spojené s muzikoterapiou pri príležitosti významného životného jubilea – deväťdesiatych narodenín našich obyvateliek

Pri príležitosti významného životného jubilea – deväťdesiatych narodenín našich obyvateliek, p. Rozálie Kubačkovej a p. Anny Bielčíkovej,  som dňa 23. 01. 2014 pripravila pre klientov ZpS Makov č. 62 voľnočasovú aktivitu „Kultúrno – spoločenské dopoludnie spojené s muzikoterapiou pri príležitosti významného životného jubilea – deväťdesiatych narodenín našich obyvateliek“.
V rámci muzikoterapie si klienti za pomoci spevákov a sprievodu makovských harmonikárov (Jozefa Šimeka a Martina Šimeka) zaspievali slovenské ľudové piesne.
Klienti sa v rámci rozhovoru porozprávali aj hosťami – starostom obce Makov, Ing. Mariánom Masnicom, správcom makovskej farnosti –Mgr. Marekom Kotlárikom, primátorom mesta Turzovka – Miroslavom Rejdom, starostom obce Vysoká nad Kysucou – Mgr. Antónom Varechom a zástupcami samosprávy mesta Turzovka.
Klienti si prostredníctvom spomienkovej terapie zaspomínali, ako trávili čas pred nástupom do zariadenia pre seniorov a v rámci rozhovoru sa rozprávali so zástupcami KTV Turzovka.
Veríme, že s touto voľnočasovou aktivitou boli naši obyvatelia spokojní, nakoľko hostia a harmonikári dokázali v priestoroch nášho zariadenia v doobedňajších hodinách v čase od 10 30 hod. do 12 00 hod. vytvoriť dobrú náladu, ktorá našich klientov sprevádzala celý deň.Zastávame názor, že našim obyvateľom sme spríjemnili januárové dopoludnie a podarilo sa nám na ich tvárach, poznačených vekom, vyčarovať úsmev a srdcia oslávenkýň potešiť kultúrnym a spoločenským darčekom (zúčastnení hostia), rezanými kvetmi, darčekmi, ale i občerstvením (čerstvý ovocný zákusok, voňavá káva s mliekom, pohár vínka).
Konštatujeme, že všetkých 40 prijímateľov sociálnej služby v ZpS sa do voľnočasovej aktivity zapojilo so záujmom a aktívnym prístupom, čo je pozitívom tejto voľnočasovej aktivity. Uvedená voľnočasová aktivita prispela k rozvoju sociálnych a spoločenských kontaktov.Záverom sa sociálna pracovníčka klientom, ale i hosťom,  poďakovala za účasť a pozvala ich na ďalšie voľnočasové aktivity.


Celý článok...
 
Voľnočasové aktivity ZPS v roku 2013 Tlačiť E-mail
19. 12. 2013 – Muzikoterapia spojená s vystúpením FS Staškovanka s vianočným pásmom kolied a vinšovačiek

Muzikoterapia je liečba zvukom a hudbou stará tisícročia. Je to liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Hudba ovplyvňuje srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motoriku a pod. Muzikoterapia pomáha chorým aj zdravým ľuďom. Pohybové aktivity pri hudbe podporujú a rozvíjajú rozsah pohybov, senzomotorickú koordináciu, svalovú silu, vytrvalosť, dýchanie, svalovú relaxáciu.
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – a to sú Vianoce. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, má celé vianočné obdobie svojské čaro.
Aby tomu bolo tak aj v Zariadení pre seniorov Makov, sociálna pracovníčka, Mgr. Monika Hrtúsová, dňa 18. 12. 2013 v poobedňajších hodinách vyzdobila spoločne s klientmi zariadenia v rámci pracovnej terapie interiér ZpS vo vianočnom duchu (výzdoba jedálne, návštevnej miestnosti, medziposchodí – vianočné stromčeky, ikebany, vyhotovenie násteniek s vianočnou tématikou) a dňa 19. 12. 2013 pripravila pre klientov ZpS Makov č. 62 voľnočasovú aktivitu „Muzikoterapiu spojenú s vystúpením FS Staškovanka s vianočným pásmom kolied a vinšovačiek“.
Celý článok...
 
Jubilant Tlačiť E-mail

     Sample Image                                                   

Dňa 4.10 2010 navštívil starosta obce Ing. Marián Masnica a matrikárka pani Anna Kubincová v Zariadení pre seniorov v Makove nášho občana, rodáka z Makova Kopaníc pánaŠtefana Papaja, ktorý sa dožil krásneho životného jubilea 90 rokov. K tomuto vzácnemu jubileu mu zaželali ešte veľa pevného zdravia šťastia a optimizmu

 
Oslavy 100 rokov pána Vincenta Šuleca Tlačiť E-mail
Sample ImageSample ImageSample Image
Sample ImageSample ImageSample Image
Celý článok...
 
Október zaklopal na dvere v Domove dôchodcov Tlačiť E-mail

   Stalo sa nám už milou tradíciou, že sa v priestoroch jedálne nášho zariadenia stretáme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Výnimkou nebol ani štvrtok, 23. 10. 2008, kedy „makovským domovákom“ pripravili hudobno-taneèno-výtvarný darèek deti zo Základnej školy v Makove, ale i zamestnanci zariadenia v podobe bohatého obèerstvenia. Nechýbali voòavé hruškové, makové a tvarohové frgále, sladké i slané peèivo, korbáèiky, èokoláda, káva, vínko... Naše pozvanie prijala i zástupkyòa starostu obce, p. Vierka Luèanová, ktorej sa naši obyvatelia predstavili rozprávaním životných príbehov, spevom a hrou na harmonike.

 

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 12 z 13
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved