Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Obecný úrad
Prenesený výkon štátnej správy na stavebnom úseku Tlačiť E-mail
 

Mgr. Miroslava Jantulíková   Stránkový deň -  štvrtok od 14.00 do 15.30 hod.
0948 487 855

- úsek územného plánovania
- vyvlastňovacie konanie
- úsek pozemných komunikácíí
- úseku štátnej vodnej správy
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  

 
Úsek kultúry Tlačiť E-mail
 
Sample Image

Helena Pajerová   Pondelok :  7,30 - 16,00
Utorok:     7,30 - 16,00
Streda:     7,30 - 16,00
Štvrtok:    7,30 - 16,00
Piatok :     7,30 - 13,30 
0911 772066                        
- správa knižnice, kina
- vedenie obecnej kroniky
- správa webovej stránky obce
- zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti                
   e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 

 
Úsek daní a miestnych poplatkov Tlačiť E-mail

 Stanislava Gregušová    Po- Str, Pia: 7,00 - 15,00                       
    041/43 33 607     
- daň  z nehnuteľností
- poplatok za odpad
- daň za psa
- správa citorína- správa bytového domu č. 17

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.                   

 
Úsek menších obecných služieb Tlačiť E-mail

 František Chuďej:       Po - Pia - 7,00 - 15,00
  041/433 36 08
  0918 681 154
- koordinátor menších obecných služieb
- koordinátor prác nezamestnaných

e-mil: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 
Úsek sociálny Tlačiť E-mail

Sample Image

Mgr. Monika Hrtúsová    Po - Pia 7,00 - 15,00 hod.
041/4364847,                                                                                                                                                            0918 109 200
- agenda žiadostí o posúdenie odkázanosti na soc. službu
- konanie vo veciach odkázanosti na soc. službu
- soc. poradenstvo,poskytovanie spoločného stravovania
- poskytovanie prepravnej služby,riadenie opatrovateľskej služby
- osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi neprispôsobivých  občanov
- správca Útulku, strediska osobnej hygieny a resocializačného centra                                                               e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.                                                   

 
Úsek evidencie obyvateľstva Tlačiť E-mail
  

Mgr. Iveta Chromíková          Po - Pia: 7,00 - 15,00
  43 64 219                
- evidencia obyvateľstva,evidencia budov
- osvedčovanie listín
- koordinácia CO, koordinácia protipožiarnej ochrany
- školstvo, správa školských budov
- príprava rokovaní OZ a OR
- matrika 

 e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.   

       
 
Úsek mzdový Tlačiť E-mail
 

Janka Pisariková              Po - Pia: 7,45 - 15,45 
    041/43 64 720                         
-  mzdy a personalistika
-  obecná pokladňa
-  správa domu kultúry, správa miestneho rozhlasu
-  dane z ubytovania, dane z úžívania verejných priestranstiev
-  rybárske lístky

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.   

 
Úsek finančný Tlačiť E-mail

Ing.Irena Valičková       Po - Pia: 7,30 - 15,30 
  041/43 64 719                
- evidencia obecného majetku
- obecný rozpočet
- fakturácia
- obecný účtovník

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  

 
Úsek ochrany živ. prostredia Tlačiť E-mail
Mgr. Marta Sláviková                            0915 834 506
-   ochrana ovzdušia
-   ochrana prírody
e-mail:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. 
 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved