Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Úradná tabuľa
Upozornenie Združenia TKO Semeteš Tlačiť E-mail
Združenie TKO Semeteš, n. o., Semeteš 439, 023 54  Turzovka upozorňuje všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v Obci Makov. Na základe vznikajúcich problémov pri vysypávaní zberných nádob s odpadom v zimnom období upozorňujeme občanov:
Celý článok...
 
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Tlačiť E-mail

Miestna volebná komisia v Makove zverejňuje výsledky volieb

do orgánov samosprávy obce  konaných dňa 15. 11. 2014

Počet volebných obvodov       1
Počet volebných okrskov        2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov             1451
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky          983
(t. j. volieb sa zúčastnilo 67,75 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 971 (98,78 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Makov 964 (98,07 %).

Za starostu obce bol zvolený Martin Pavlík, nezávislý kandidát,ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 964 získal 499 platných hlasov, čo je 51,76%.  Kandidát číslo 1 – Ing. Marián Masnica, z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 964 získal 465 platných hlasov, čo je 48,24 %

 

Vo volebnom obvode číslo 1 v Makove sa volilo 9 poslancov  do obecného zastupiteľstva.

Výsledky volieb 


 
Oznámenie o doručení písomností Tlačiť E-mail
Obec Makov týmto o z n a m u j e Pavlovi Válkovi, nar. 01.04.1964, trvale bytom obec M A K O V, že dňa 17. septembra 2014 mu bola na Obecný úrad v Makove doručená poštová zásielka. Uvedenú písomnosť (poštovú zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Makove, v kancelárii Mgr. Ivety Chromíkovej, v úradných hodinách najneskôr však do 02. 10. 2014.

V Makove, dňa 17.09.2014
 
Výzva na vykosenie pozemkov Tlačiť E-mail
Povinnosti vlastníka poľnohospodárskej pôdy - výzva na vykosenie pozemkov v intraviláne obce.
  
 
Konsolidovaná závierka Tlačiť E-mail

Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky VS

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky VS

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky VS

 
Úprava rozpočtu Tlačiť E-mail
1. úprava rozpočtu na rok 2014
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 Tlačiť E-mail

Oznam o pozastavení účinnosti č. III a čl. IV zák. č. 180/2014 Z. z.
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 2014 rozhodol uznesením o pozastavení účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúcich sa splnenia podmienky získania aspoň stredného vzdelania ako predpokladu na výkon funkcie starostu obce. Z uvedeného vyplýva, že kandidát na funkciu starostu obce nie je povinný ku kandidátnej listine priložiť doklad osvedčujúci získanie aspoň stredného vzdelania.

 OZNAMY

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácia pre  voličov

Delegovanie do volebných komisií

Podávanie kandidátnych listín  - ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Kontaktný formulár - nezávislý        Kontaktný formulár  - splnomocnenec

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu  mestskej časti  - nezávislý kandidát

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby starostu obce - primátora mesta-  starostu mestskej časti - politická strana

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva - nezávislý kanditát

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva-politická strana
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 19 - 36 z 46
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved