Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Spoločenská kronika
Významné jubileum v obci Makov Tlačiť E-mail
„Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú,
aby človek uvidel svoje dielo ucelené.
Potom už ostáva len jeseň života,
s jej krásami a plodmi.
S rekapituláciou toho, čo bolo.
Je zúročením a oslavou pracovitých rúk
a múdrosti strie bra vo v la soch.“
Sample  Image
 
Celý článok...
 
Zlatá svadba manželov Pavlíkovcov Tlačiť E-mail
„Človek človeku časom by mal byť, v ktorom sa dočká všetkého, čo si prial.
 Človek človeku srdcom by mal byť, v ktorom toho nájde, koho miloval.“
Sample Image
Dňa 8. augusta slávili 50. výročie svojej svadby manželia p. Jozef Pavlík a manželka Helena, bytom Makov – Potok č. 1. Oslava zlatej svadby je významnou chvíľou, keď môžeme manželom, ktorí po spoločnom boku prežili pol storočia, zablahoželať. V mene Obce Makov manželov navštívili a zablahoželali im Ing. Marián Masnica, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.S odstupom jubilejných 50 rokov od ich svadby sa spoločne vrátili v spomienkach  do minulosti a hrejivými slovami obohatili obzor spomienok z mladosti.Každé jubileum má svoje čaro a pri každom sa vyslovujú rôzne želania. Manželom želáme, aby v dobrom zdraví, láske, porozumení prežili ešte dlhé roky v spoločnom manželstve. Nech mozaika ich života je pretkávaná radosťou, spokojnosťou, rodinnou pohodou a teplými lúčmi stretnutí s ich najdrahšími.

 

 
Zlatá svadba manželov Papajovcov Tlačiť E-mail
„Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia  nám – strieborné.
Pochopíme mlčky: už sa prehol deň...
Čas je čas a s časom nie sú špásy.
Čas nezastane ani v pľušti, v nečase, ani čas nemáva času nadostač.
Čas je, pravda, krajší, ak je nebo belasé, ak šteklenie slnka cíti ráno spáč.“

Všeličo môže človek v živote zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, je čas.
Sample    Image

Dňa 18. júla  2014 slávili päťdesiate výročie svojej svadby manželia p. Viktor Papaj a manželka Anna, bytom Makov 228.Pri tomto jubileu „zlatej svadby“ manželov navštívili a k ich výročiu zablahoželali v mene Obce Makov Ing. Marián Masnica, starosta obce s matrikárkou, Mgr. Ivetou Chromíkovou.Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí – hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok.
Ako to v živote každého človeka chodí, nie všetky dni sú slnečné a radostné. Prídu búrky, mrazy, vietor severák, aby skúšal silu spoločného žitia. Všetko toto manželia prekonali spolužitím v láske.Manželom prajeme ešte veľa spoločných rokov prežitých v zdraví, spokojnosti a láske,aby  ešte dlhé roky zbierali plody svojej práce obklopení láskou svojich najbližších.Nech je ich jeseň života pokojná a slnečná.
 
Studňa lásky Tlačiť E-mail
 Sample ImageSample ImageKto vie kde je táto studňa?
Studňa lásky, studňa nádejí, richtárova studňa?
Pribudnú aj ďalšie známky so želaniami?
 
V mesiaci jún oslavovali dve 90-ročné jubilantky Tlačiť E-mail

V mesiaci jún sa v obci Makov dožívali okrúhleho životného jubilea naše spoluobčianky p. Anna Masnicová a p. Mária Kubincová.
K 90. narodeninám ich prišli  pozdraviť a sviatočné chvíle spríjemniť i starosta obce Ing. Marián Masnica s matrikárkou Ivetou Brezinovou.
Zaželali im pokojné prežívanie staroby v kruhu svojich najbližších.

Sample ImagePani Anna Masnicová (Makov č. 32)  sa narodila 4. júna 1922 v Makove. Vydávala sa ako 17 – ročná a spolu s manželom Martinom, ktorý zomrel v roku 1980, vychovali 5 detí – Stanislava, Jolanu, Ladislava, Jaroslava a Jána. Dnes má 8 vnúčat a 8 pravnúčat.Život nemala ľahký. Popri prácach v domácnosti a na poli, pracovala ako upratovačka v základnej škole.I dnes svojou láskou a dobrým srdcom potešuje svojich blízkych a hoci jej zdravie neslúži tak ako voľakedy, nenarieka. Má radosť z každého prežitého dňa.
Do ďalších rokov života prajeme pevné zdravie, veľa lásky a spokojnosti.


Sample Image† Pani Mária Kubincová (Makov – Potok 99) sa narodila 28. júna 1922 v Makove. V roku 1938 sa vydala za Martina Kubinca, ktorý už spí vo večnosti od 02.01.1986. Porodila 9 detí, z toho vychovala 7 a dnes už žije len 6 detí. Mala 20 vnúčat a 25 pravnúčat.
Napriek vysokému veku a prežitému životu bola duševne veľmi čulá, denne sa zaujímala o tlač, správy, o členov rodiny, ako aj o dianie v obci. Niesť kríž zdravotných bolestí jej pomáhali denné modlitby svätého ruženca za nás všetkých.Na sviatok Petra – Pavla sme jej priali dožiť sa ešte veľa radosti, veľa kvitnúcich rán.
V kruhu 70 – člennej rodiny oslávila svoju 90 – tku, mala obrovskú radosť zo stretnutia so všetkými svojimi najbližšími a o pár dní žiaľ, dňa 11. júla 2012 sme sa dozvedeli smutnú správu o jej smrti. Pán Boh si ju povolal rýchlo a v tichosti a my dnes želáme už len večné odpočinutie.

 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved