Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Prírodné zaujímavosti
Geologické a klimatické pomery Tlačiť E-mail
Katastrálne územie Makova patrí do dvoch orografických celkov: Javorníky a Turzovská vrchovina. Obidve pohoria sú vybudované treťohornými flyšovými horninami stredného až vrchného eocénu, tzv. zlínskymi vrstvami račianskej jednotky magurského flyšu. Tieto sú zložené s ílivcov a pieskovcov, ktoré sa striedajú v mocných súvrstviach v podobe pozdĺžnych pásov. Rozšíreným pôdnym typom je hnedá lesná pôda, v menšej miere podzoly, rankrové a glejové pôdy.
Celý článok...
 
Pohoria Javorníky a Kysucké Beskydy Tlačiť E-mail

Obec Makov leží v doline rieky Kysuca medzi dvoma pohoriamy - Javorníky a Kysucké Beskydy.

Zaujímavosti o Javorníkoch si môžte pozrieť na adrese: www.javorniky.sk  

Zaujímavosti o Kysuckých Beskydoch si môžte pozrieť na adrese: http://www.sopsr.sk/natura/doc/inf_brozury/Kysucke_Beskydy.pdf

 
Chránené územia Tlačiť E-mail
Vďaka zachovalým prírodným, krajinárskym a estetickým hodnotám bolo územie Makova v roku 1984 začlenené do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. V katastri obce sa nachádzajú aj maloplošné chránené územia, dve prírodné rezervácie: Veľký Javorník a Hričovec a niekoľko chránených stromov.

Celý článok...
 
Chránené stromy Tlačiť E-mail

V oblasti Javorníkov a Beskýd, kde bola tradičná valašská kolonizácia, sa uchovali staré zvyky, ktoré mali vzťah k ochrane a výsadbe stromov. Kaď sa v minulosti postavila drevenica, tak sa pri nej vysadili stromy, ktoré mali dom chrániť pred živelnými pohromami a zároveň boli meradlom aký je dom starý. Dodnes sú tieto stromy najhodnotnejšou vysokou zeleňou v krajinnom prostredí. V oblasti obce Makov boli  medzi štátom chránené stromy zaradené najvzácnejšie stromy:
                                                                           brest u Papají
                                                                           duby na Trojačke 
                                                                           lipy u Beloni
.

 Medzi stromy chránené na lokáknej úrovni patrí: jaseňová alej na Trojačke
                                                                                        lipy u  kostola
                                                                                        jasene na starej ceste u kríža 
                                                                                        lipy u Bugali.

 
Brest u Papají Tlačiť E-mail
brest hrabolistý  (Ulmus carpinifolia, Gled. )
počet drevín: 1
ochranné pásmo: kruh o polomere 10m

Lokalizácia: Makov časť Kopanice, v osade u Papají.
Zápis do štátneho zoznamu: Uznesením rady ONV v Čadci z 20. 4. 1973, č. 86/1973,
                                                     vyhlásený ako CHPV pod č. 7-16.

Unikátny exemplár brestu hrabolistého Ulmus carpinifolia sa vyznačuje neobvyklou mohutnosťou a vekom. Obvod kmeňa vo výške 130 cm je 625 cm a pri koreni viac ako 11 metrov. Výška je asi 30 m. Jeho vek sa odhaduje na 400 až 500 rokov.
Pri snehovej kalamite v decembri 2005 sa niekoľko konárov poškodilo. Na jar 2006 prebehlo ošetrenie a vyváženie koruny tohto vzácneho stromu.
Celý článok...
 
Duby na Trojačke Tlačiť E-mail
Druh:  Dub zimný
           Quercus petraea (Matt.) Liebl

Počet jedincov: 3.
Lokalizácia: Makov, časť Trojačka, pri št. ceste I/18.
Zápis stromov do štátneho zoznamu na základe Uznesenia rady ONV v Čadci č. 184/1975 zo dňa 19. 9. 1975 v kategórii CHPV.
Dôvodom ich osobitnej ochrany (hlava III. zákona) je ich mimoriadny kultúrny, vedecký, krajinotvorný a estetický význam.
 Sample ImageSample Image 
Celý článok...
 
Lipy u Beloni Tlačiť E-mail
Lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.

počet drevín: 2
ochranné pásmo: kruh o polomere 10m okolo každého jedinca
Lokalizácia: Makov, časť Čierne, v osade u Beloni.  
zápis do štátneho zoznamu: Uznesením rady ONV v Čadci  č. 184/1975,
                                               vyhlásený ako CHPV pod č. 83, a VZN KÚ v Žiline č. 5/1996..

Dva vzácne jedince líp, veľmi dobre zachované, vek okolo 300 rokov.
Celý článok...
 
Jaseňová alej na Trojačke Tlačiť E-mail
 

Na Makove – Trojačke, v časti zvanej Zadky, popri štátnej ceste I/18, rastie v blízkosti vzácnych dubov (sú štátom chránené) veľmi zaujímavá jaseňová alej. Pozostáva zo skupiny 10 mohutných jedincov jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior L.). Priemerné obvod týchto stromov, meraný v prsnej výške 130 cm nad zemou je 360 cm. Približná výška je 20 až 25 m. Odhadovaný vek stromov  je viac ako 110 rokov. Vzácny výskyt jaseňových alejí na našom území bol dôvodom na jej zaradenie do zoznamu vzácnych stromov.

Alej pravdepodobne na konci 19. storočia vysadila rodina Tešínskych, ktorá tu mala rodinnú usadlosť a vlastnila majetky Makove aj v okolitých obciach.  

V roku dala obec Makov 2006 celú alej ošetriť a zveladiť odbornému stromolezcovi Jurajovi saidlovi.. 

 Sample Image Sample Image
 

Celý článok...
 
Smrek u Bitterera Tlačiť E-mail

V časti Čierne, na pozemku pána Ladislava Bitterera, sa nachádza unikátny smrek. Jeho vek je odhadovaný na 110 rokov. K jeho mohutnosti prispieva aj to, že rastie solitérne, neďaľeko potoka, čo mu zaručuje dostatok priestoru a vlahy. Pravdepodobne bol vysadený pri stavbe rodinného domu Palovičovcov č. 70, ktorý je známy ako pamätná vila. V blízkosti smreka je postavená malá kaplnka.

Celý článok...
 
Lipy u kostola Tlačiť E-mail
 

Makovský kostol, ktorý je o 100 rokov starší ako samotná dedina, je obvenčený krásnymi starými lipami. Ich vek je 160 rokov. Jedná sa o 3 jedince lipy malolistej (Tilia cordata MILLER) s obvodom kmeňa do 360 cm. Ich odhadovaná výška je 18 m.

Takéto lipy boli v minulosti často vysadzované pri obydliach a kostoloch, ale do súčasnosti sa bohužiaľ zachovalo iba málo týchto prekrásnych exemplárov. Lipy u kostola v Makove dotvárajú kolorit nie len tohto duchovného miest , ale aj celého centra dediny.     

 Sample Image Sample Image
 

Celý článok...
 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved