Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Projekty
Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Tlačiť E-mail

Sample Image

Obec Makov spoločne so svojou partnerskou obcou Hutisko – Solanec podala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 2013 projekt s názvom „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“. Projekt bol úspešný, a tak si naše prihraničné obce budú môcť zaobstarať hasičskú techniku pre zabezpečenie lepšej ochrany v prípade požiarov a iných katastrof. Celkový schválený rozpočet projektu pre obe strany je 540 858,16 EUR.   
V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie  na dodávku hasičského vozidla - cisternovej automobilovej striekačky s príslušenstvom.      
 
Revitalizácia verejných priestranstiev centra Obce Makov Tlačiť E-mail

Zápis o odovzdaní staveniska

 
"Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania a energetickej efektívnosti školských budov" Tlačiť E-mail

Projekt  podporený z EURÓPSKEJ ÚNIE

 Sample Image Sample Image Sample Image

Tento projekt "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania a energetickej efektívnosti
rekonštrukciou školských budov v obci Makov“ v sume 737 640,79 € je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  vo výške 5 % z rozpočtu Obce Makov.
Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

Začiatok realizácie projektu: 08.12.2009
Skončenie realizácie projektu: 30.06.2011

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Celý článok...
 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved