Informácie o obci
Erb a symbolika obce
História
Osobnosti obce
Prírodné zaujímavosti
Kultúrne a historické zaujímavosti
Spoločenská kronika
Fotogaléria
Pre obyvateľov
Štruktúra obce
Starosta obce
Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo
ÚRADNÉ DOKUMENTY
Povinné zverejňovanie
Združenia a organizácie
Pre návštevníkov
Podujatia
Ubytovanie
Stravovanie
Organizácia CR Kysuce
Turistické trasy
Zjazdové lyžovanie
Cyklotrasy
Beskydsko- Javornícka magistrála
Služby
Inzercia-nehnuteľnosti
Remeslá a propagačný materiál
Cezhraničný partner Obec Hutisko- Solanec
Vyhľadávanie
Najnovšie články
Smernice, štatúty, vnútorné predpisy
Smernica,ktorou sa určujú podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru Tlačiť E-mail
Smernica,ktorou sa určujú podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov podľa Zákona č.25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Organizačný poriadok obcného úradu Makov Tlačiť E-mail
Organizačný poriadok obcného úradu Makov
 
Štatúty obce Makov Tlačiť E-mail

Sample ImageŠ T A T Ú T  komisie rozpočtovej, finančnej a správy majetku

Sample Image Š T A T Ú T obecnej rady

Sample Image Štatút obecého  kronikára Obce Makov

Sample Image Štatút Obecnej knižnice v Makove   

Sample ImageOrganizačný poriadok Obecného úradu Makov

Sample Image Štatút obce Makov
 
Smernice obce Makov Tlačiť E-mail
 Sample Image Smernica  č.1/2015  Posúdenie rizík vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia
 Sample ImageDodatok k smernici o zdravotnej službe
 Sample Image Smernica,ktorou sa určujú podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov podľa Zákona č.25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Sample Image
 Smernica Obce Makov o evidencii smerníc, vnútorných predpisov a poriadkov 
 Sample Image Vnútorná smernica pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidielSmernica,ktorou sa určujú podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb v podmienkach Obce Makov podľa Zákona č.25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Celý článok...
 
 
Vyrobil CB soft, s.r.o., Powered by J oomla! - Copyright © 2005-2006 - All Rights Reserved